Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
101
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Ova je postavka korisna kada snimanje noćnih scena i vatrometa zahtijeva 
dugačku ekspoziciju.
1
Namjestite birač opcija na p (Beskonačno).
2
Pritisnite gumb okidača.
Zaslon ostaje otvoren dok pritišćete gumb okidača.
3
Uklonite prst s gumba okidača.
Ekspozicija završava.
Snimanje s beskonačnom ekspozicijom
U opciji p nisu raspoložive sljedeće funkcije.
- Continuous Shooting (Uzastopno snimanje)
- Exposure Bracketing (Dodatna ekspozicija)
- EV Compensation (EV kompenzacija)
- AE Lock (Zaključavanje AE)
- Interval Shooting (Snimanje u intervalima)
- HDR Capture (HDR snimanje)
- Shake Reduction (Smanjenje trešnje)
• Da upravljate gumbom okidača u opciji p, postavite u [7. Bulb (B) Mode 
Options] (Opcije beskonačne ekspozicije (B)) u izborniku [A Custom Setting 1] 
(Prilagođena postavka).
• Može se pojaviti veći šum na snimljenim snimkama ako je postavljena manja 
brzina zatvarača. Možete smanjiti šum snimke tako da primijenite smanjenje 
šuma. Postavite u [Slow Shutter Speed NR] (Mala brzina zatvarača NR) 
u izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija snimanja). (str.110)
• Upotrijebite stativ i sklopku kabela koja je dodatna oprema ili daljinski 
upravljač da spriječite trešnju aparata za vrijeme snimanja s beskonačnom 
ekspozicijom.
• Preporučujemo da upotrijebite komplet adaptera za struju koji je dodatna 
oprema zato što se baterija znatno troši za vrijeme snimanja s beskonačnom 
ekspozicijom.
• Kada je priključena jedinica GPS-a koja ej dodatna oprema i kada je [Action 
in B Mode] (Radnja u opciji B) postavljen na [ASTROTRACER] u [GPS] 
u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja), aktivira se funkcija 
ASTROTRACER u opciji p. (str.293)
Mode1 
(Opcija)
Ekspozicija se nastavlja dok se pritišće gumb okidača 
(zadana postavka).
Mode2 
(Opcija)
Ekspozicija započinje prvim pritiskom gumba okidača 
i završava drugim pritiskom gumba okidača.
K-30_OPM_CRO.book  Page 101  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM