Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
102
Funkcije snimanja
4
To vam omogućuje da namjerno previše eksponirate (posvijetlite) 
ili premalo eksponirate (potamnite) snimku.
Vrijednost kompenzacije može se postaviti da bude između -5 i +5 EV 
(-2 i +2 EV u opciji C). Vrijednost koja se može postaviti ovisi o intervalu 
koraka postavljenom u [1. EV Steps] (EV stupnjevi) u izborniku [A Custom 
Setting 1] (Prilagođena postavka).
1
Pritisnite gumb m (1), a zatim 
okrećite e-birač (S) (2).
Ekspozicija se prilagođava.
m
 i vrijednost kompenzacije prikazuju se 
na ekranu statusa, u tražilu i na ekranu 
pregleda uživo za vrijeme prilagođavanja. 
Prilagođavanje ekspozicije
EV koraci
Vrijednost kompenzacije ekspozicije
1/3EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0, ±3.3, ±3.7, ±4.0, 
±4.3, ±4.7, ±5.0
1/2EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0, ±3.5, ±4.0, ±4.5, ±5.0
1
2
200
1/
90
4.0
F
K-30_OPM_CRO.book  Page 102  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM