Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
103
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Raspoložive radnje
Možete snimiti tri uzastopne snimke na tri različita stupnja ekspozicije.
Možete postaviti redoslijed ekspozicija u [8. Bracketing Order] (Redoslijed 
dodatne ekspozicije) u izborniku [A Custom Setting 2] (Prilagođena 
postavka).
Gumb m
Pokreće/završava odabir vrijednosti kompenzacije.
Gumb d
Poništava vrijednost kompenzacije na zadanu vrijednost.
• EV kompenzacija nije raspoloživa u opciji a ili p.
• Postavljena vrijednost kompenzacije ne otkazuje se tako da isključite aparat 
ili prijeđete u drugu opciju snimanja.
Automatska promjena ekspozicije pri snimanju (Višestruka 
dodatna ekspozicija)
Standardna ekspozicija
Premala ekspozicija
Prevelika ekspozicija
0 – +
Standardna ´ Premala ekspozicija ´ Prevelika ekspozicija 
(zadana postavka)
– 0 +
Premala ekspozicija ´ Standardna ´ Prevelika ekspozicija
+ 0 –
Prevelika ekspozicija ´ Standardna ´ Premala ekspozicija
0 + –
Standardna ´ Prevelika ekspozicija ´ Premala ekspozicija
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
128
128
±0EV
±0EV
+1.7
EV
+1.7
EV
K-30_OPM_CRO.book  Page 103  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM