Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
104
Funkcije snimanja
4
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5) u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se ekran za odabir opcije uzastopnog snimanja.
2
Četverosmjernim upravljačem (45) odaberite l.
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(3) i postavite opciju ekspozicije. 
Vrijednost koja se može postaviti ovisi o 
intervalu stupnjeva zadanom u [1. EV 
Steps] (EV stupnjevi) u izborniku 
[A Custom Setting 1] (Prilagođena 
postavka). (str.102)
Raspoložive radnje
4
Pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje serija snimki. 
Višestruka dodatna ekspozicija nije raspoloživa u sljedećim situacijama.
• Kada je postavljena opcija p ili \ (Moving Object (Objekt u pokretu))/Z 
(Night Scene HDR (Noćna scena HDR))/Z (Pet (Ljubimac))/R (Kids (Djeca)) 
u opciji H.
• Kada je postavljeno snimanje u intervalima, višestruka ekspozicija ili HDR 
snimanje.
Stražnji e-birač (S) udesno (y) Povećava vrijednost dodatne 
ekspozicije.
Stražnji e-birač (S) ulijevo (f)
Smanjuje vrijednost dodatne 
ekspozicije.
Gumb m
´
 Stražnji e-birač (S)
Prilagođava vrijednost EV 
kompenzacije (kada pravite premalo 
ili previše eksponirane snimke).
Gumb d
Poništava vrijednost kompenzacije na 
zadanu vrijednost.
Cancel
Cancel
MENU
Exposure Bracketing
Exposure Bracketing
OK
OK
OK
±0.7EV
±0.7EV
K-30_OPM_CRO.book  Page 104  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM