Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
106
Funkcije snimanja
4
AE zaključavanje funkcija je koja zaključava ekspoziciju (svjetlinu) prije 
snimanja. Primijenite ovu opciju kada je subjekt premalen ili postoji svjetlo 
u pozadini i ne možete postići ispravnu ekspoziciju.
1
Dodijelite [AE Lock] (Zaključavanje AE) gumbu =/L.
Pogledajte «Postavljanje rada gumba =/L» (str.182) za detalje. 
2
Postavite ekspoziciju i pritisnite 
gumb =/L.
Aparat zaključava ekspoziciju u tom 
trenutku.
@
 se prikazuje na ekranu statusa, u tražilu ili na 
ekranu pregleda uživo za vrijeme pokretanja AE zaključavanja.
Ponovno pritisnite gumb =/L da otkažete AE zaključavanje.
Zaključavanje ekspozicije prije snimanja 
(AE zaključavanje)
• Ekspozicija ostaje zaključana u sljedećim situacijama. 
• Dok pritišćete gumb =/L.
• Kada pritisnete gumb okidača dopola.
• Dvostruko duže od vremena mjerenja. (str.108)
• Čuje se zvuk kada se uključuje i isključuje AE zaključavanje. Zvuk se može 
isključiti. (str.228)
• AE zaključavanje nije raspoloživo u opciji p. 
• Ako želite zaključati i ekspoziciju kada se zaključa fokus, postavite [5. AE-L 
with AF Locked] (AE-L sa zaključanim AF-om) u izborniku [A Custom Setting 
1] (Prilagođena postavka) na [On] (Uključeno).
• Kada postavite opciju a, ako se brzina zatvarača ili vrijednost zaslona 
promijeni dok aktivirate AE zaključavanje, mijenja se kombinacija brzine 
zatvarača i vrijednosti zaslona dok ekspozicija ostaje ista.
• Kada upotrebljavate objektiv sa zumom, čiji maksimalni zaslon varira ovisno 
o žarišnoj duljini, kombinacija brzine zatvarača i vrijednosti zaslona se 
mijenja ovisno o položaju zumiranja čak i dok se pokreće AE zaključavanje. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 106  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM