Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
107
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Odaberite dio senzora koji želite upotrijebiti za mjerenje svjetline i 
određivanje ekspozicije.
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [AE 
Metering] (AE mjerenje) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [AE Metering] (AE mjerenje).
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete 
metodu mjerenja i pritisnite gumb 
4
.
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
Odabir metode mjerenja
L Multi-segment 
(Višesegmentno)
Senzor mjeri svjetlinu u više područja (zadana 
postavka).
Čak i u uvjetima s pozadinskim osvjetljenjem, ova opcija 
automatski određuje koji je stupanj svjetline u kojem 
dijelu i automatski prilagođava ekspoziciju.
M Center-weighted 
(Centralno)
Mjerenje se centrira u sredini senzora.
Osjetljivost se povećava u središtu i nema automatskog 
prilagođavanja čak ni u scenama s pozadinskim 
osvjetljenjem.
N
Spot (Točka)
Svjetlina se mjeri samo u ograničenom području u 
središtu senzora. Možete upotrijebiti ovo u kombinaciji s 
funkcijom AE zaključavanja (str.106) kada je subjekt 
premalen da postignete ispravnu ekspoziciju.
AE Metering
AE Metering
Multi-segment
Multi-segment
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 107  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM