Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
109
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5) i upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
postavku.
3
Pritisnite gumb 4. 
Ako odaberete [Auto] (Automatska), [Low] (Nisko), [Medium] (Srednje), 
[High] (Visoko) ili [Off] (Isključeno), prijeđite na 7. korak.
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Setting] 
(Postavka) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran za smanjenje razine šuma u skladu s ISO 
osjetljivošću.
Auto 
(Automatsko)
Primjenjuje smanjenje šuma na optimalno izračunatim 
razinama u cijelom ISO rasponu (zadana postavka).
Low (Nisko)/
Medium (Srednje)/
High (Visoko)
Primjenjuje smanjenje šuma na konstantno odabranoj 
razini u cijelom ISO rasponu.
Custom 
(Prilagođeno)
Primjenjuje smanjenje šuma na razinama koje je 
odabrao korisnik na svaku ISO postavku.
Off (Isključeno)
Ne primjenjuje smanjenje šuma ni na jednoj ISO 
postavci.
Cancel
Cancel
MENU
High-ISO NR
High-ISO NR
Auto
Auto
Off
Off
Low
Low
High
High
Custom
Custom
Medium
Medium
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 109  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM