Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
110
Funkcije snimanja
4
5
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
vrijednost osjetljivosti i 
četverosmjernim upravljačem 
(45) postavite razinu smanjenja 
šuma koja se primjenjuje na 
odabranu osjetljivost.
Prikazane vrijednosti osjetljivosti razlikuju 
se u skladu s postavkama [1. EV Steps] (EV stupnjevi) i [2. Sensitivity 
Steps] (Stupnjevi osjetljivosti) zadanima u izborniku [A Custom Setting 1] 
(Prilagođena postavka).
Raspoložive radnje
6
Pritisnite gumb 3. 
Ponovno se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 2. koraku. 
7
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Smanjuje šum pri dugačkoj ekspoziciji.
1
Odaberite [Slow Shutter Speed NR] (Mala brzina zatvarača 
NR) u izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Stražnji e-birač (S) Prebacuje između [High-ISO NR 1] (Visoki ISO NR) 
i [High-ISO NR 2] (Visoki ISO NR).
Gumb d
Poništava postavljenu vrijednost na zadanu 
postavku.
Mala brzina zatvarača NR
MENU
High-ISO NR
High-ISO NR
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
1
2
Reset
Reset
K-30_OPM_CRO.book  Page 110  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM