Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
111
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
2
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite postavku i pritisnite 
gumb 4.
3
Pritisnite gumb 3. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Auto 
(Automatsko)
Određuje uvjete kao što su brzina zatvarača, osjetljivost i 
unutarnja temperatura aparata te po potrebi automatski 
primjenjuje smanjuje šuma (zadana postavka).
On 
(Uključeno)
Primjenjuje smanjenje šuma kada brzina zatvarača prijeđe 
jednu sekundu. 
Off 
(Isključeno)
Ne primjenjuje smanjenje šuma.
High-ISO NR
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Slow Shutter Speed NR
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Input Focal Length
Input Focal Length
Composition Adjust.
Composition Adjust.
Electronic Level
Electronic Level
Horizon Correction
Horizon Correction
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 111  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM