Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
112
Funkcije snimanja
4
Fokusiranje
Namjestite sklopku opcije fokusa na l, A 
ili \. 
Metode automatskog fokusiranja za snimanje s tražilom razlikuju se od 
onih za snimanje s pregledom uživo.
detalje o opciji \.
Postavljanje opcije fokusa
Snimanje s 
tražilom
TTL automatsko fokusiranje s usklađivanjem faza:
Odaberite između opcije l, k ili f koja 
automatski omogućuje prebacivanje između l i k. 
(str.113) Postavite točku fokusiranja u [AF Active Area] 
(Aktivno područje AF-a). (str.115)
Moguće je brže djelovanje automatskog fokusa od 
«detekcije kontrasta AF-a».
Snimanje s 
pregledom uživo
Detekcija kontrasta AF-a:
Detekcija lica i praćenje su raspoloživi. (str.118)
Radnja je identična neovisno o tome je li sklopka opcije 
fokusa postavljena na l ili A.
Ako dodijelite uključivanje 1 ili uključivanje 2 gumbu =/L, možete 
postaviti aparat tako da pritiskom na gumb =/L automatski fokusirate na 
isti način kao da pritisnete dopola gumb okidača. Zadana je postavka da 
pritiskom na gumb okidača dopola i uporabom gumba =/L možete 
obaviti automatsko fokusiranje. (str.182)
K-30_OPM_CRO.book  Page 112  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM