Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
113
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Sljedeće opcije automatskog fokusa mogu se odabrati kada snimate s 
tražilom.
Opcije automatskog fokusa pri snimanju s tražilom
l
Pojedinačni 
fokus
Kada pritisnete gumb okidača dopola i subjekt bude u fokusu, 
fokus se zaključava (zaključavanje fokusa) u tom položaju. Ako 
ej subjekt izvan dosega područja fokusiranja, fokusirajte aparat 
na subjekt u području fokusiranja, zaključajte fokus u tom 
položaju (zaključavanje fokusa) i ponovno oblikujte snimku. 
• Opcija fokusa fiksirana je na l u c (Portrait (Portret))/s 
(Landscape (Pejzaž))/b (Macro (Makro))/. (Night Scene 
Portrait (Portret noćne scene))/x (Forest (Šuma))/A (Night 
Scene (Noćna scena))/Z (Night Scene HDR (Noćna scena 
HDR))/K (Food (Hrana))/K (Sunset (Zalazak sunca))/Q 
(Surf & Snow (Surfanje i snijeg))/y (Backlight Silhouette 
(Silueta pozadinskog osvjetljenja))/U (Candlelight (Svjetlo 
svijeće))/E (Museum (Muzej)) u opciji H. 
• Lampica pomoći AF-a po potrebi se uključuje. 
• Možete postaviti prioritet radnje u slučaju potpunog pritiskanja 
gumba okidača u [15. AF.S Setting] (Postavka AF.S) u 
izborniku [A Custom Setting 3] (Prilagođena postavka).
 
Focus-priority 
(Prioritet fokusa)
Zatvarač se ne može otpustiti dok subjekt 
ne bude u fokusu (zadana postavka).
Ako je subjekt preblizu aparatu, odmaknite 
se i snimajte. Ako je teško fokusirati subjekt, 
ručno namjestite fokus. 
Release-priority 
(Prioritet 
otpuštanja)
Zatvarač se može otpustiti i ako subjekt nije 
u fokusu. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 113  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM