Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
114
Funkcije snimanja
4
A
 (k)
Uzastopni fokus
Subjekt se drži u fokusu tako što se neprestano prilagođava 
dok se dopola pritišće gumb okidača. Pokazatelj fokusa ] se 
pojavljuje i čujete zvuk kada subjekt dođe u fokus. Zatvarač se 
može otpustiti i ako subjekt nije u fokusu. 
• Raspoloživo samo kada je birač opcija postavljen na e, K, 
b
, c, L ili a. 
• Opcija fokusa fiksirana je na k u \ (Moving Object (Objekt 
u pokretu))/ l (Night Snap (Noćni prasak))/Z (Pet 
(Ljubimac))/R (Kids (Djeca))/n (Stage Lighting (Osvjetljenje 
pozornice)) u opciji H. 
• Kada dopola pritisnete gumb okidača da namjestite fokus, 
aparat automatski prati subjekt ako utvrdi da je to objekt u 
pokretu. 
• Možete postaviti prioritet radnje za uzastopno snimanje 
u [16. AF.C Setting] (Postavka AF.C) u izborniku [A Custom 
Setting 3] (Prilagođena postavka). 
f
Automatski 
fokus
Automatski prebacuje između opcija l i k ovisno o 
subjektu. Postavite u [AF.A] u [AF Settings] (Postavke AF-a) u 
izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija snimanja).
• Opcija fokusa fiksirana je na f u opciji n. 
• U opciji H nije raspoloživ f zato što se opcija fokusa 
automatski postavlja ovisno odabranoj opciji scene.
• Čak i ako odaberete f, opcija fokusa fiksira se na l za 
vrijeme snimanja s pregledom uživo u opciji e, K, b, c, 
L
 ili a. 
Ako ne želite upotrijebiti pomoćnu lampicu AF-a u opciji l, možete je 
isključiti tako da odznačite kućicu za [AF Assist Light] (AF pomoćna lampica) u 
[AF Settings] (Postavke AF-a) u izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija snimanja). 
Focus-priority 
(Prioritet 
fokusa)
Snima i daje prioritet zadržavanju subjekta u 
fokusu za vrijeme uzastopnog snimanja 
(zadana postavka).
FPS-priority 
(Prioritet FPS-a)
Snima i daje prioritet brzini snimanja za 
vrijeme uzastopnog snimanja.
P
Radi kao što je odredila sklopka opcije vanjskog fokusa 
aparata (zadana postavka).
O
Radi kao f i zaobilazi sklopku opcije vanjskog 
fokusa.
K-30_OPM_CRO.book  Page 114  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM