Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
118
Funkcije snimanja
4
Možete odabrati između sljedećih metoda automatskog fokusiranja kada 
snimate s pregledom uživo. 
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [Contrast 
AF] (Kontrast AF-a) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Contrast AF] (Kontrast AF-a).
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete 
željenu opciju i pritisnite gumb 4. 
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
3ostavljanje kontrasta AF-a za vrijeme pregleda 
uživo
D Face Detection 
(Detekcija lica)
Detektira i prati lica ljudi (zadana postavka).
Glavni okvir za detekciju lica za automatski fokus i 
automatska ekspozicija prikazuju se u žutoj boji.
E Tracking 
(Praćenje)
Prati subjekt u fokusu kada je gumb okidača pritisnut 
dopola.
G
Select (Odabir)
Fokusira na željeno područje.
Senzor je podijeljen u 100 područja (10 vodoravnih 
s 10 okomitih) i možete odabrati šire ili uže fokusiranje 
tako da upotrijebite 4, 16 ili 36 od tih raspoloživih 
H
Spot (Točka)
Fokusira na ograničeno područje u središtu.
Contrast AF
Contrast AF
Face Detection
Face Detection
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 118  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM