Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
119
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
Možete postaviti raspon područja automatskog fokusiranja 
(područja AF-a).
1
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
2
Pritisnite gumb 3 ili gumb okidača dopola. 
Aparat je spreman za snimanje. 
3
Pritisnite gumb U/i.
Snimka u pregledu uživo prikazuje se na monitoru.
4
Pritisnite gumb 4. 
Raspon područja koje se može odabrati prikazuje se prekinutim crtama 
i na njemu se pojavljuje bijeli pravokutnik. Možete postaviti područje 
AF-a tako da promijenite položaj i veličinu ovog pravokutnika.
• Možete promijeniti postavku i u [Contrast AF] (Kontrast AF-a) u [Live View] 
(Pregled uživo) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja).
• [Contrast AF] (Kontrast AF-a) je fiksiran na D u U (Standard 
(Standardna))/c (Portrait (Portret))/. (Night Scene Portrait (Portret noćne 
scene)) u opciji n ili u c (Portrait (Portret))/. (Night Scene Portrait 
(Portret noćne scene))/R (Kids (Djeca)) u opciji H. 
• Da zaključate ponovno oblikujete snimku, odaberite G ili H.
• Da snimate kada subjekt nije u fokusu, postavite [15. AF.S Setting] (Postavka 
AF.S) na [Release-priority] (Prioritet otpuštanja) u izborniku [A Custom 
Setting 3] (Prilagođena postavka).
• Možete postaviti želite li prikazati rešetku, 
umetanje informacija, histogram i 
upozorenje o svijetlim/tamnim područjima 
za vrijeme pregleda uživo u [Live View] 
(Pregled uživo) u izborniku [A Rec. Mode 
4] (Opcija snimanja). Kada isključite [Info 
Overlay] (Umetanje informacija), ne 
prikazuju se pokazatelji koji pružaju 
informacije o snimanju. (Pritisnite dopola 
gumb okidača da prikažete brzinu 
zatvarača, vrijednost zaslona, osjetljivost i broj snimaka koje možete snimiti.) 
Odabir željenog područja fokusiranja
MENU
Grid Display
Grid Display
Focus Peaking
Focus Peaking
AF Autozoom
AF Autozoom
Contrast AF
Contrast AF
Info Overlay
Info Overlay
Histogram Display
Histogram Display
Live View
Live View
MENU
Cancel
Cancel
Bright/Dark Area
Bright/Dark Area
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 119  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM