Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
120
Funkcije snimanja
4
5
Odaberite područje AF-a.
Raspoložive radnje
6
Pritisnite gumb 4. 
Područje AF-a je postavljeno.
Kada snimate s pregledom uživo, možete provjeriti položaj zaključavanja 
fokusa tako da povećate snimku na monitoru i centrirate je oko područja u 
fokusu. 
1
Pregledajte subjekt na monitoru i pritisnite gumb okidača 
dopola.
Sustav automatskog fokusa radi.
2
Pritisnite gumb 4 dok pritišćete gumb okidača dopola.
Dok pritišćete gumb okidača dopola, snimka na monitoru povećava se i 
centrira oko točke AF-a. 
Četverosmjerni upravljač (2345) Mijenja položaj područja AF-a.
Stražnji e-birač (S)
Mijenja veličinu područja AF-a.
Gumb d
Vraća područje AF-a u središte.
Postavljeno područje AF-a sprema se u memoriju čak i ako se metoda 
automatskog fokusa promijeni ili ako se aparat isključi.
Provjera fokusa
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 120  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM