Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
121
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
3
Okrećite stražnji e-birač (S) da 
promijenite povećanje.
Možete odabrati povećanje od 2, 4 i 6 
puta.
4
Pritisnite gumb 4 ili prestanite pritiskati gumb okidača 
dopola.
Aparat je spreman za snimanje.
Dok gledate kroz tražilo ili pregledavate ekran za pregled uživo, okrećite 
prsten za fokusiranje do subjekt ne bude jasno vidljiv. U opciji \ možete 
otpustiti zatvarač tako da do kraja pritisnete gumb okidača čak i ako 
subjekt nije u fokusu. 
Možete ručno namjestiti fokus primjenom matiranog područja na tražilu.
1
Namjestite sklopku opcije fokusa na \. 
• Kada uključite [AF Autozoom] (Automatski zum AF-a) u [Live View] (Pregled 
uživo) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja), aparat automatski 
povećava snimku jednu sekundu nakon zaključavanja fokusa. 
• U opciji \ snimku možete povećati tako da jednostavno pritisnete gumb 
4
Snimka se ne može povećati kada je [Contrast AF] (Kontrast AF-a) postavljen 
na [Tracking] (Praćenje). 
Ručno namještanje fokusa (ručni fokus)
Fokusiranje primjenom tražila
x2
x2
K-30_OPM_CRO.book  Page 121  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM