Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
123
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
4
Pritisnite gumb 4 ili gumb okidača dopola. 
Aparat je spreman za snimanje.
Možete točno namjestiti objektive sustavom automatskog fokusa aparata.
1
Odaberite [22. AF Fine Adjustment] (Fino prilagođavanje AF-
a) u izborniku [A Custom Setting 4] (Prilagođena postavka) i 
pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
2
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [On] 
(Uključeno) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [22. AF Fine Adjustment] (Fino prilagođavanje AF-a).
Kada uključite [Focus Peaking] (Isticanje fokusa) u [Live View] (Pregled uživo) 
u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja), crta subjekta u fokusu se ističe 
i olakšava se provjera fokusa. Ako prijeđete u opciju = nakon uključivanja 
isticanja fokusa u opciji \, isticanje fokusa radi i u opciji =.
Točno namještanje AF-a
• Upotrijebite [AF Fine Adjustment] (Fino prilagođavanje AF-a) samo kada je 
to potrebno. Budite pažljivi jer prilagođavanjem automatskog fokusa možete 
otežati snimanje s ispravnim fokusom. 
• Trešnja aparata za vrijeme probnog snimanja za prilagodbu fokusa može 
otežati ispravni položaj fokusa. Stoga uvijek upotrebljavajte stativ za probne 
snimke.
K-30_OPM_CRO.book  Page 123  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM