Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
124
Funkcije snimanja
4
3
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Apply All] 
(Primjena svih) ili [Apply One] (Primjena jedne).
4
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5) i prilagodite vrijednost. 
Raspoložive radnje
5
Pritisnite gumb 4. 
Sprema se vrijednost prilagođavanja.
6
Pritisnite triput gumb 3. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Apply All (Primjena svih) Primjenjuje isto prilagođavanje na sve objektive.
Apply One (Primjena 
jedne)
Ova se stavka pojavljuje na ekranu samo ako ste 
dobili ID objektiva. Ona se sprema i primjenjuje 
vrijednost prilagođavanja na sve vrste objektiva 
(do 20 vrsta objektiva).
Reset (Resetiranje)
Vraća spremljenu vrijednost prilagođavanja na 
zadanu postavku.
Četverosmjerni upravljač (5)/
Stražnji e-birač (S) udesno (y)
Namješta fokus u bliži položaj.
Četverosmjerni upravljač (4)/
Stražnji e-birač (S) ulijevo (f)
Namješta fokus u dalji položaj.
Gumb |
Vraća vrijednost prilagođavanja na 
zadanu postavku.
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
22.
22. AF Fine Adjustment
AF Fine Adjustment
±0
±0
±0
±0
Apply All
Apply All
Apply One
Apply One
Reset
Reset
Unset
Unset
K-30_OPM_CRO.book  Page 124  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM