Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
125
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
7
Snimite probnu snimku.
Možete jednostavno provjeriti točnost fokusa tako da povećate snimku 
Snimanje u opciji ulovljenog fokusa
Kada je [21. Catch-in focus] (Fokus ulova) u izborniku [A Custom 
Setting 3] (Prilagođena postavka) postavljen na [On] (Uključeno) i 
pričvršćen je jedan od sljedećih objektiva, snimanje u opciji 
ulovljenog fokusa je uključeno i zatvarač se automatski otpušta kada 
je subjekt u fokusu. 
• Objektiv s ručnim fokusiranjem
• Objektiv DA ili FA koji ima postavke i = i \ na objektivu 
(postavka mora biti na \ prije snimanja).
 
Kako snimati
1 Namjestite sklopku opcije fokusa na l.
Isključite f (automatski fokus/automatski) tako da odznačite 
kućicu za [AF.A].
2 Zadajte fokus u položaju koji će proći subjekt.
3 Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Zatvarač automatski okida kada subjekt dođe u fokus u 
zadanom položaju.
K-30_OPM_CRO.book  Page 125  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM