Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
126
Funkcije snimanja
4
Provjera dubinske oštrine (Pregled)
Možete upotrijebiti funkciju pregleda da provjerite dubinsku oštrinu, 
kompoziciju, ekspoziciju i fokus prije snimanja.
Postoje dvije metode pregleda.
1
Dodijelite [Optical Preview] (Optički pregled) gumbu V/Y.
Pogledajte «Postavljanje rada gumba V/Y» (str.180) za detalje. 
2
Pogledajte kroz tražilo da fokusirate subjekt.
3
Pritisnite gumb V/Y dok 
gledate kroz tražilo.
Možete provjeriti dubinsku oštrinu u 
tražilu dok pritišćete gumb V/Y.
Za to se vrijeme ne prikazuju podaci o 
snimanju u tražilu i ne možete otpustiti 
zatvarač.
4
Uklonite prst s gumba V/Y.
Završava optički pregled i aparat je spreman za snimanje.
Metoda pregleda
Opis
|
Optical Preview 
(Optički pregled)
Za provjeru dubinske oštrine na tražilu.
e
Digital Preview 
(Digitalni pregled)
Za provjeru kompozicije, ekspozicije i fokusa na 
monitoru.
Optički pregled uvijek se upotrebljava za snimanje u intervalima i višestruku 
ekspoziciju.
Prikaz optičkog pregleda
K-30_OPM_CRO.book  Page 126  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM