Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
127
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
1
Dodijelite [Digital Preview] (Digitalni pregled) gumbu V/Y. 
Pogledajte «Postavljanje rada gumba V/Y» (str.180) za detalje. 
2
Fokusirajte subjekt i pritisnite gumb V/Y.
Pojavljuje se | na monitoru za vrijeme 
pregleda i možete provjeriti kompoziciju, 
ekspoziciju i fokus. 
Raspoložive radnje
3
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Digitalni pregled završava i sustav automatskog fokusa radi.
Prikaz digitalnog pregleda
Stražnji e-birač (S)
Povećava snimku pregleda. (str.196)
Gumb m
Sprema snimku pregleda. 
Maksimalno vrijeme digitalnog pregleda iznosi 60 sekundi.
K-30_OPM_CRO.book  Page 127  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM