Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
128
Funkcije snimanja
4
Uporaba funkcije smanjenja trešnje za 
sprječavanje trešnje aparata
Funkcija smanjenja trešnje smanjuje trešnju aparata koja se pojavljuje 
kada pritisnete gumb okidača.
Funkcija smanjenja trešnje aparata radi učinkovito kada snimate u 
sljedećim situacijama.
• Kod snimanja u slabo osvijetljenim prostorima kao što su zatvoreni 
prostori, noću ili kada je oblačno ili u sjeni.
• Kod snimanja telefoto slika.
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [Shake 
Reduction] (Smanjenje trešnje) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje).
Snimanje s uporabom funkcije smanjenja trešnje
• Funkcija smanjenja trešnje ne kompenzira mutnu sliku prouzrokovanu 
kretanjem subjekta. Da biste snimili subjekte u pokretu, povećajte brzinu 
zatvarača.
• Funkcija smanjenja trešnje možda neće u potpunosti smanjiti trešnju pri 
snimanju iz blizine. U tom slučaju preporučujemo da isključite funkciju 
smanjenja trešnje i upotrijebite aparat sa stativom. 
• Funkcija smanjenja trešnje neće u potpunosti raditi pri snimanju s vrlo malom 
brzinom zatvarača, npr. pri snimanju panoramskih snimki ili snimanju noćnih 
scena. U tom slučaju preporučujemo da isključite funkciju smanjenja trešnje 
i upotrijebite aparat sa stativom.
• Funkcija smanjenja trešnje raspoloživa je sa svakim PENTAX objektivom 
kompatibilnim s ovim aparatom. Međutim, pazite da postavite žarišnu duljinu 
kada upotrebljavate objektiv za koji ne možete automatski dobiti informacije 
o žarišnoj duljini. Pogledajte «Funkcije na raspolaganju s različitim 
Smanjenje okomite i vodoravne trešnje aparata
K-30_OPM_CRO.book  Page 128  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM