Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
129
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete Q ili 
R
 i pritisnite gumb 4.
Aparat se vraća na upravljačku ploču. 
4
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Funkcija smanjenja trešnje se uključuje i 
pojavljuje se k na ekranu statusa, u 
tražilu i na ekranu pregleda uživo. 
Kada je snimka nagnuta, može se ispraviti za maksimalno ±1.0 stupnjeva 
(kada uključite smanjenje trešnje).
1
Odaberite [Horizon Correction] (Ispravak horizonta) u 
izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija snimanja).
Q
Primjenjuje smanjenje trešnje (zadana postavka).
R
Ne primjenjuje smanjenje trešnje.
• Funkcija smanjenja trešnje nije raspoloživa u sljedećim situacijama.
- Odgođeno snimanje
- Snimanje daljinskim upravljačem
- Kada je postavljena opcija p.
- Kada je postavljeno HDR snimanje i kada je isključena funkcija 
automatskog poravnanja.
- Za vrijeme namještanja kompozicije.
• Funkcija smanjenja trešnje uključuje se u Z (Night Scene HDR (Noćna 
scena HDR)) u opciji H. 
• Funkcija smanjenja trešnje neće u potpunosti raditi (oko dvije sekunde) 
odmah nakon uključivanja aparata ili povratom iz automatskog isključivanja. 
Pričekajte da funkcija smanjenja trešnje proradi stabilno i pravilno prije 
snimanja.
• Možete promijeniti postavku i u izborniku [A Rec. Mode 3] (Opcija 
snimanja). 
Ispravljanje nagiba snimki
Shake Reduction
Shake Reduction
On
On
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 129  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM