Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
130
Funkcije snimanja
4
2
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite P (isključeno) ili O 
(uključeno). 
3
Pritisnite gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika.
4
Usmjerite aparat prema subjektu i pritisnite gumb okidača 
dopola.
Kada je [Horizon Correction] (Ispravak horizonta) postavljen na 
uključeno tako što je označena kućica, pojavljuju se sljedeći pokazatelji 
na ekranu statusa ili ekranu pregleda uživo.
1
Smjestite aparat na stativ.
D
Smanjenje trešnje uključeno + ispravak horizonta uključen
E
Smanjenje trešnje isključeno + ispravak horizonta uključen
Snimanje s odgodom
g
Self-timer (12 sec.) 
(Odgođeno 
snimanje (12 sek))
Zatvarač će okinuti nakon oko 12 sekundi. Upotrijebite 
ovu opciju da i fotograf bude na snimci. 
Z
Self-timer (2 sec.) 
(Odgođeno 
snimanje (2 sek))
Zatvarač će okinuti nakon oko 2 sekunde nakon 
pritiskanja gumba okidača. Upotrijebite ovu opciju da 
izbjegnete trešnju aparata kada pritisnete gumb 
okidača.
Odgođeno snimanje nije raspoloživo u \ (Moving Object (Objekt u pokretu))/
Z
 (Pet (Ljubimac))/R (Kids (Djeca)) u opciji H.
High-ISO NR
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Slow Shutter Speed NR
MENU
1 2
3
4
Shake Reduction
Shake Reduction
Input Focal Length
Input Focal Length
Exit
Exit
Composition Adjust.
Composition Adjust.
Electronic Level
Electronic Level
Horizon Correction
Horizon Correction
K-30_OPM_CRO.book  Page 130  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM