Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
131
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5) u opciji pripravnosti. 
Pojavljuje se ekran za odabir opcije uzastopnog snimanja. 
3
Četverosmjernim upravljačem (45) odaberite g.
4
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(3), upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete g ili 
Z
 i pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za snimanje. 
5
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
6
Pritisnite gumb okidača do kraja.
Za g lampica za odgodu snimanja 
počinje polako treptati, a zatim brzo trepti 
2 sekunde prije nego što zatvarač okine. 
Čuje se signal i ubrzava svjetlo žaruljice. 
Zatvarač će okinuti oko 12 sekundi nakon 
što ga pritisnete do kraja. 
Za Z, zatvarač će okinuti oko 2 sekunde nakon što ga pritisnete do kraja.
• Odaberite [Single Frame Shooting] (Pojedinačno snimanje) na ekranu 
postavke uzastopnog snimanja da otkažete odgođeno snimanje. Postavka 
se automatski otkazuje kada isključite aparat ako odznačite kućicu za [Drive 
Mode] (Opcija uzastopnih snimki) u [Memory] (Memorija) u izborniku 
[A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). (str.238) 
• Funkcija smanjenja trešnje nije raspoloživa. 
• Možete odabrati opciju na aparatu da se zvuk ne čuje. (str.228)
• Ulazak svjetla u tražilo može utjecati na ekspoziciju (osim u opciji a). 
Upotrijebite funkciju AE zaključavanja (str.106) ili pričvrstite kapicu ME tražila 
koja je dodatna oprema.
Cancel
Cancel
MENU
Self-timer (12 sec.)
Self-timer (12 sec.)
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 131  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM