Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
132
Funkcije snimanja
4
Zatvarač može okinuti s daljine ako upotrijebite jedinicu daljinskog 
upravljača.
1
Smjestite aparat na stativ.
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5) u opciji pripravnosti. 
Pojavljuje se ekran za odabir opcije uzastopnog snimanja. 
3
Četverosmjernim upravljačem (45) odaberite h.
4
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(3) i četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite h ili i i pritisnite 
gumb 4.
Prijamnik daljinskog upravljača na 
prednjoj strani aparata trepti i aparat je u 
stanju pripravnosti.
5
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
Snimanje jedinicom daljinskog upravljača 
(dodatna oprema)
h
Remote Control 
(Daljinski upravljač)
Zatvarač će okinuti čim pritisnete gumb okidača 
na jedinici daljinskog upravljača.
i
Remote Control (3 sec 
delay) (Daljinski 
upravljač (odgoda 3 s))
Zatvarač će okinuti otprilike 3 sekunde nakon što 
ste pritisnuli gumb okidača na daljinskom 
upravljaču.
Snimanje jedinicom daljinskog upravljača nije raspoloživo u sljedećim 
situacijama.
• Kada je postavljena opcija p ili \ (Moving Object (Objekt u pokretu))/Z (Pet 
(Ljubimac))/R (Kids (Djeca)) u opciji H.
• Kada je postavljeno snimanje u intervalima.
Cancel
Cancel
MENU
Remote Control
Remote Control
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 132  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM