Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
133
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
6
Usmjerite daljinski upravljač prema 
prijamniku daljinskog upravljača na 
prednjoj strani aparata i pritisnite 
gumb okidača na daljinskom 
upravljaču. 
Maksimalna radna udaljenost od 
daljinskog upravljača je otprilike 4 m od 
prednjeg dijela aparata.
Nakon što snimite snimku, prijamnik daljinskog upravljača zasvijetlit će 
na 2 sekunde i nastaviti treptati.
• Standardno ne možete daljinskim upravljačem namjestiti fokus. Prvo 
fokusirajte subjekt aparatom prije uporabe daljinskog upravljača. Kada 
postavite [14. AF with Remote Control] (AF s daljinskim upravljačem) na [On] 
(Uključeno) u izborniku [A Custom Setting 2] (Prilagođena postavka), 
možete daljinskim upravljačem namjestiti fokus.
• Odaberite [Single Frame Shooting] (Pojedinačno snimanje) na ekranu 
postavke uzastopnog snimanja da otkažete snimanje jedinicom daljinskog 
upravljača. Postavka se automatski otkazuje kada isključite aparat ako 
odznačite kućicu za [Drive Mode] (Opcija uzastopnih snimki) u [Memory] 
(Memorija) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). (str.238)
• Funkcija smanjenja trešnje nije raspoloživa.
• Kada odaberete i, opcija bljeskalice ne može se postaviti na [Wireless 
Mode] (Bežična opcija).
• Ulazak svjetla u tražilo može utjecati na ekspoziciju (osim u opciji a). 
Upotrijebite funkciju AE zaključavanja (str.106) ili pričvrstite kapicu ME tražila 
koja je dodatna oprema. 
• Snimanje daljinskim upravljačem možda nije raspoloživo ako postoji 
pozadinsko svjetlo.
• Kada upotrebljavate vodootporni daljinski upravljač O-RC1, sustav 
automatskog fokusa može raditi na gumb S. Gumb { ne može se 
upotrijebiti.
• Daljinski upravljač F može poslati daljinski signal oko 30.000 puta. 
Kontaktirajte s PENTAX servisnim centrom da zamijenite bateriju (naplaćuje 
se naknada).
4 m
K-30_OPM_CRO.book  Page 133  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM