Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
134
Funkcije snimanja
4
Uzastopno snimanje
Snimke se mogu uzastopno snimati sve dok do kraja pritišćete gumb 
okidača.
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (5) u opciji pripravnosti. 
Pojavljuje se ekran za odabir opcije uzastopnog snimanja. 
2
Četverosmjernim upravljačem (45) odaberite g.
3
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(3), upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete g ili 
h
 i pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za uzastopno 
snimanje.
4
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
Uzastopno snimanje
g Uzastopno 
snimanje (brzo)
Možete uzastopno snimiti do otprilike 6 okvira u sekundi 
(za JPEG snimke).
h Uzastopno 
snimanje (sporo)
Možete uzastopno snimiti do otprilike 3 okvira u sekundi 
(za JPEG snimke).
• Uzastopno snimanje nije raspoloživo u sljedećim situacijama.
• kada je postavljen Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)) u opciji H 
ili opciji p
• kada je postavljeno snimanje u intervalima ili HDR snimanje
• Ne možete spremiti RAW snimke za vrijeme trenutnog pregleda ili pregleda 
kada ste odabrali g ili h.
Cancel
Cancel
MENU
Continuous Shooting (Hi)
Continuous Shooting (Hi)
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 134  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM