Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
135
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
5
Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Snimke se snimaju uzastopno dok pritišćete gumb okidača. Uklonite prst 
s gumba okidača da prestanete snimati.
Pravi snimke u određenim vremenskim razmacima od zadanog vremena. 
Možete zadati sljedeće postavke.
• Opcija snimanja fiksirana je na g u \ (Moving Object (Objekt u pokretu))/
Z
 (Pet (Ljubimac))/R (Kids (Djeca)) u opciji H.
• Ako je opcija fokusa postavljena na l, položaj fokusa zaključan je na 
prvom okviru i snimke se snimaju uzastopce u istom razmaku. 
• Ako je opcija fokusa postavljena na k, fokusiranje se neprestano 
uključuje za vrijeme uzastopnog snimanja.
• Ako promijenite format datoteke u [RAW] ili [RAW+] dok je odabrano g, 
privremeno se mijenja opcija snimanja u h.
• Zatvarač ne može okinuti dok se bljeskalica ne napuni ako upotrebljavate 
ugrađenu bljeskalicu. Postavite [17. Release While Charging] (Uporaba 
bljeskalice pri punjenju) na [On] (Uključeno) u izborniku [A Custom Setting 3] 
(Prilagođena postavka) da uključite okidanje zatvarača prije nego što 
ugrađena bljeskalica bude spremna.
• Odaberite [Single Frame Shooting] (Pojedinačno snimanje) na ekranu 
postavke uzastopnog snimanja da otkažete uzastopno snimanje. Postavka 
se automatski otkazuje kada isključite aparat ako odznačite kućicu za [Drive 
Mode] (Opcija uzastopnih snimki) u [Memory] (Memorija) u izborniku 
[A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). (str.238)
Snimanje u intervalima
Interval (Interval)
Postavite remenski interval između snimanja između 
3 sekunde i 24 sata.
Number of Shots 
(Broj snimki)
Postavite od 2 do 999.
Broj snimki koje možete postaviti razlikuje se ovisno 
o uvjetima snimanja kao što su količina slobodnog prostora 
na SD memorijskoj kartici.
Start Interval 
(Početni interval)
Odaberite želite li sada ili u zadano vrijeme snimiti prvu 
snimku. Odabirom [Now] (Sada) odmah započinje snimanje. 
Kada odaberete [Set Time] (Određeno vrijeme), postavite 
[Start Time] (Vrijeme početka).
Start Time 
(Vrijeme početka) Postavite vrijeme u koje treba započeti snimanje.
K-30_OPM_CRO.book  Page 135  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM