Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
136
Funkcije snimanja
4
1
Odaberite [Interval Shooting] (Snimanje u intervalima) u 
izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Interval Shooting] (Snimanje u intervalima).
2
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Interval] (Interval) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete sate, 
minute ili sekunde i 
četverosmjernim upravljačem 
(23) postavite vrijeme.
Pritisnite gumb 4 da završite s 
postavljanjem.
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Number of 
Shots] (Broj snimki) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
5
Pritisnite četverosmjerni upravljač (45) i četverosmjernim 
upravljačem (23) odaberite broj snimki koje želite snimiti.
Pritisnite gumb 4 da završite s postavljanjem. 
6
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start Interval] 
(Početni interval) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
7
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Now] (Sada) ili 
[Set Time] (Određeno vrijeme) i pritisnite gumb 4.
Ako ste odabrali [Now] (Sada), prijeđite na 10. korak.
Snimanje u intervalima nije raspoloživo u sljedećim situacijama.
• kada je postavljena opcija p ili opcija C
• kada je postavljena višestruka ekspozicija
Cancel
Cancel
MENU
Interval Shooting
Interval Shooting
00:00'03"
00:00'03"
Now
Now
Start shooting
Start shooting
OK
OK
OK
Interval
Interval
Number of Shots
Number of Shots
002
002 images
images
Start Interval
Start Interval
Start Time
Start Time
K-30_OPM_CRO.book  Page 136  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM