Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
137
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
8
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start Time] 
(Vrijeme početka) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
9
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (45) da odaberete sate 
ili minute i četverosmjernim upravljačem (23) postavite 
vrijeme.
Pritisnite gumb 4 da završite s postavljanjem. 
10
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start 
Shooting] (Početak snimanja) i pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za snimanje snimki u intervalima.
11
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
Fokus je za vrijeme snimanja u intervalima zaključan u ovom položaju.
12
Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Kada je [Start Interval] (Početni interval) na [Now] (Sada), prva se slika 
snima. Kada je na [Set Time] (Određeno vrijeme), snimanje započinje 
u zadano vrijeme.
Za snimanje više snimki snimke se snimanju u razmacima odabranim 
u 3. koraku.
Da otkažete snimanje u intervalima, pritisnite gumb 3.
Kada snimite odabrani broj snimki, prikazuje se [Interval shooting 
complete] (Završeno snimanje u intervalima) i aparat se vraća u 
normalnu opciju pripravnosti.
K-30_OPM_CRO.book  Page 137  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM