Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
138
Funkcije snimanja
4
Možete kreirati snimku iz višestrukih ekspozicija ili spajanjem više snimki 
u jednu snimku.
1
Odaberite [Multi-exposure] (Višestruka ekspozicija) u 
izborniku [A Rec. Mode 2] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Multi-exposure] (Višestruka ekspozicija).
2
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Number of Shots] (Broj snimki) i pritisnite gumb (5). 
• Pogledajte «Film u intervalima» (str.144) za informacije o tome kako obaviti 
snimanje u intervalima u opciji C.
• Ako se okrene birač opcija ili glavna sklopka za vrijeme snimanja, već 
snimljene snimke se spremaju i završava snimanje u intervalima.
• Upotrebljava se [Single Frame Shooting] (Pojedinačno snimanje) neovisno o 
trenutačnoj postavci opcije uzastopnog snimanja.
• Ako subjekt nije u fokusu, a opcija fokusa postavljena je na l ili ako 
obrada prethodne snimke ne može završiti prije snimanja sljedeće snimke, 
nije moguće snimanje slika. 
• Iako se sve snimke koje snimite prikazuju na monitoru s trenutnim 
pregledom, one se ne mogu povećati, obrisati ili spremiti u RAW formatu.
• Monitor se isključuje u intervalima između snimanja. 
• Ako funkcija automatskog isključivanja isključi aparat prije početka snimanja 
u intervalima, aparat se automatski ponovno uključuje kada se približi vrijeme 
snimanja.
Kada upotrebljavate snimanje u intervalima, upotrijebite komplet adaptera za 
struju koji je dodatna oprema ili umetnite potpuno napunjenu bateriju. Ako 
baterija nije dovoljno napunjena, može se isprazniti za vrijeme snimanja u 
intervalima i zaustaviti snimanje.
Višestruka ekspozicija
Višestruka ekspozicija nije raspoloživa u sljedećim situacijama.
• kada je postavljen Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)) u opciji H 
ili opciji C
• kada je postavljeno, snimanje u intervalima, digitalni filtar ili HDR snimanje
K-30_OPM_CRO.book  Page 138  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM