Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
139
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete broj 
snimki i pritisnite gumb 4.
Odaberite broj snimki između 2 i 9.
4
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Auto EV Adjustment] (Automatsko EV prilagođavanje) i 
četverosmjernim upravljačem (45) odaberite P ili O.
Kada je postavljena na O, ekspozicija se prilagođava ovisno o broju 
snimki.
5
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start 
Shooting] (Početak snimanja) i pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje serija snimki. 
6
Snimajte.
Kompozitna se snimka prikazuje u trenutnom pregledu svaki put kada 
pritisnete gumb okidača.
Ove radnje mogu se obavljati za vrijeme trenutnog pregleda. 
Raspoložive radnje
Kada obavite gornje radnje ili kada snimite zadani broj snimaka, ponovno 
se pojavljuje ekran u 3. koraku.
7
Pritisnite dvaput gumb 3.
Završava višestruka ekspozicija.
Gumb U/i
Briše snimke snimljene do te točke i ponovno snima od 
prvog okvira.
Gumb 3
Sprema snimke snimljene do te točke i otkazuje snimanje.
Nisu raspoloživi višestruka dodatna ekspozicija i ispravak objektiva.
Cancel
Cancel
MENU
Multi-exposure
Multi-exposure
2
2 times
times
Start shooting
Start shooting
OK
OK
OK
Number of Shots
Number of Shots
Auto EV Adjustment
Auto EV Adjustment
K-30_OPM_CRO.book  Page 139  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM