Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
141
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Movie 
Capture Settings] (Postavke snimanja filma) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Movie Capture Settings] (Postavke snimanja filma).
5
Odabir [Recorded Pixels] (Snimljeni pikseli).
Kada se promijeni postavka, vrijeme za snimanje u okviru te postavke 
pojavljuje se u gornjem desnom kuta ekrana.
6
Odabir [Framerate] (Broj okvira).
Broj okvira koje možete odabrati razlikuje se ovisno o snimljenim 
pikselima.
7
Postavite [Quality Level] (Stupanj kvalitete) na [C], [D] 
ili [E].
8
Pritisnite gumb 3. 
Pojavljuje se izbornik [C Movie 1] (Film).
9
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Recording Sound Level] (Razina zvuka snimanja) i 
upotrijebite četverosmjerni upravljač (45) da odaberete 
razinu zvuka snimanja.
Postavite u rasponu od 0 do 5.
Zvuk se ne snima kada odaberete l (0).
10
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Movie SR] 
(Film SR) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Recorded Pixels 
(Snimljeni pikseli)
Razlučivost 
ekrana
Omjer 
aspekta
Broj okvira 
(okv)
a
 (zadana postavka) 1920×1080
K
30/25/24
b
1280×720
K
60/50/30/25/24
c
640×480
I
30/25/24
K-30_OPM_CRO.book  Page 141  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM