Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
142
Funkcije snimanja
4
11
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete Q 
ili R i pritisnite gumb 4. 
12
Pritisnite gumb 3. 
Aparat je spreman za snimanje filma.
1
Namjestite birač opcija na C.
Prikazuje se pregled uživo za snimanje filma.
2
Pregledajte subjekt na 
monitoru. 
Promijenite postavku 
ekspozicije po potrebi.
Q
Primjenjuje smanjenje trešnje filma (zadana postavka).
R
Ne primjenjuje smanjenje trešnje filma.
Postavke objašnjene u ovom dijelu također se mogu postaviti na upravljačkoj 
ploči.
Snimanje filmova
10'30"
10'30"
Movie SR
(Film SR)
Vrijeme snimanja
Recording Sound Level 
(Razina zvuka snimanja)
K-30_OPM_CRO.book  Page 142  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM