Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
144
Funkcije snimanja
4
Snima snimke u zadanom intervalu od zadanog vremena i sprema ih kao 
jedan film (Motion JPEG, ekstenzija datoteke: .AVI).
Možete zadati sljedeće postavke. 
• Kada snimate film, a neovisno postavci opcije AF-a, snimanje započinje kada 
pritisnete gumb okidača do kraja čak i ako subjekt nije u fokusu.
• Možete snimati filmove neprestano do 4 GB ili 25 minuta. Kada se napuni SD 
memorijska kartica, snimanje se zaustavlja i film sprema.
• Prikaz ekrana u opciji C postavljen je u skladu s postavkom za [Live View] 
(Pregled uživo) zadanom u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). 
• Možete postaviti funkcije u slučaju da upotrebljavate prednji/stražnji e-birač 
ili gumb d u [E-Dial Programming] (Programiranje e-birača) u opciji [A Rec. 
Mode 4] (Opcija snimanja). (str.176)
• Ako namjeravate neprestano snimati, preporučujemo uporabu kompleta 
adaptera za struju koji je dodatna oprema. 
• Također za snimanje filma možete upotrijebiti daljinski upravljač koji je 
dodatna oprema. (str.132) Pritisnite četverosmjerni upravljač (5) u opciji C 
da prikažete ekran za određivanje treba li upotrijebiti daljinski upravljač 
umjesto običnog ekrana postavke uzastopnog snimanja.
Film u intervalima
Interval (Interval)
Odaberite između 3 sek., 5 sek., 10 sek., 30 sek., 1 min., 
5 min., 10 min., 30 min. ili 1 sata.
Recording Time 
(Vrijeme snimanja)
Postavite trajanje snimanja da bude od 12 sekundi do 
99 sati. Vrijeme koje možete postaviti ovisi o postavci 
[Interval] (Interval).
Start Interval 
(Početni interval)
Odaberite želite li sada ili u zadano vrijeme snimiti prvu 
snimku. Odabirom [Now] (Sada) odmah započinje 
snimanje. Kada odaberete [Set Time] (Određeno vrijeme), 
postavite [Start Time] (Vrijeme početka).
Start Time (Vrijeme 
početka)
Postavite vrijeme u koje treba započeti snimanje.
Film u intervalima raspoloživ je samo kada je birač opcija postavljen na C. 
K-30_OPM_CRO.book  Page 144  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM