Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
145
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
1
Odaberite [Interval Movie] (Film u intervalima) u izborniku [C 
Movie 1] (Film) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Interval Movie] (Film u intervalima).
2
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (23) da odaberete 
[Interval] (Interval) i pritisnite gumb (5). 
3
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (23) da odaberete 
interval snimanja i pritisnite gumb 
4
.
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Recording 
Time] (Vrijeme snimanja) i pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5).
5
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (45) da odaberete sate, 
minute ili sekunde i četverosmjernim upravljačem (23) 
postavite vrijeme.
Pritisnite gumb 4 da završite s postavljanjem. 
6
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start Interval] 
(Početni interval) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5). 
7
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Now] (Sada) ili 
[Set Time] (Određeno vrijeme) i pritisnite gumb 4. 
Ako ste odabrali [Now] (Sada), prijeđite na 10. korak. 
8
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start Time] 
(Vrijeme početka) i pritisnite četverosmjerni upravljač (5). 
Cancel
Cancel
MENU
Interval Movie
Interval Movie
3sec.
3sec.
Now
Now
Start shooting
Start shooting
OK
OK
OK
Interval
Interval
Recording Time
Recording Time
00:00'12"
00:00'12"
Start Interval
Start Interval
Start Time
Start Time
K-30_OPM_CRO.book  Page 145  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM