Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
146
Funkcije snimanja
4
9
Upotrijebite četverosmjerni upravljač (45) da odaberete sate 
ili minute i četverosmjernim upravljačem (23) postavite 
vrijeme. 
Pritisnite gumb 4 da završite s postavljanjem.
10
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Start 
Shooting] (Početak snimanja) i pritisnite gumb 4.
Aparat je spreman za snimanje filma. 
11
Pritisnite gumb okidača dopola. 
Sustav automatskog fokusa radi. 
12
Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Kada je [Start Interval] (Početni interval) postavljen na [Now] (Sada), 
snimka se odmah snima, prikazuje se trenutni pregled, a zatim se 
isključuje ekran monitora. 
Kada snimite odabrani broj snimki, prikazuje se [Interval shooting 
complete] (Završeno snimanje u intervalima) i aparat se vraća u 
normalnu opciju pripravnosti. 
Snimljene filmove možete pregledavati u opciji pregleda na isti način kao 
i snimljene slike.
1
Odaberite film koji želite prikazati u prikazu pojedinačnih 
snimki u opciji pregleda. 
Na monitoru se prikazuje prvi okvir filma.
Kada snimate film u intervalima, upotrijebite komplet adaptera za struju koji je 
dodatna oprema ili umetnite potpuno napunjenu bateriju. Ako baterija nije 
dovoljno napunjena, može se isprazniti za vrijeme snimanja i zaustaviti 
snimanje filma.
Pregled filmova
K-30_OPM_CRO.book  Page 146  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM