Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
147
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(2).
Započinje pregled filma.
Raspoložive radnje
Kada film završi, pregled se zaustavlja i ponovno se prikazuje prvi okvir.
Četverosmjerni upravljač (2) Privremeno zaustavlja/nastavlja pregled. 
Četverosmjerni upravljač (5) Pomiče za jedan okvir naprijed (u stanci).
Pritisnite i držite 
četverosmjerni upravljač (5).
Ubrzava pregled.
Četverosmjerni upravljač (4) Pomiče za jedan okvir natrag (u stanci).
Pritisnite i držite 
četverosmjerni upravljač (4).
Ubrzava pregled unatrag.
Četverosmjerni upravljač (3) Zaustavlja pregled.
Prikazuje paletu opcija pregleda (kada se 
Stražnji e-birač (S)
Prilagođava glasnoću (6 razina).
Gumb M
Prebacuje između [Standard Information 
Display] (Prikaz standardnih informacija) i 
[No Information Display] (Nema prikaza 
informacija). 
Gumb m
Sprema prikazanu snimku kao JPEG 
datoteku (u stanci) (str.148).
• Upotrijebite AV kabel koji je dodatna oprema za pregled snimljenih filmova 
na ekranu TV-a ili drugim AV uređajima. (str.223)
• QuickTime je potreban za pregled filmova prenesenih na računalo. (str.252)
1 0 ' 0 0 "
1 0 ' 0 0 "
K-30_OPM_CRO.book  Page 147  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM