Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
149
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
3
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [ (Movie 
Edit (Obrada filma)) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran za uređivanje filmova.
4
Odaberite točku u kojoj želite 
podijeliti film. 
Prvi okvir na točki podjele prikazuje se na 
vrhu ekrana.
Možete odabrati do četiri točke (podijeliti 
u pet segmenata).
Raspoložive radnje
Prijeđite na 8. točku ako ne želite obrisati segment.
5
Pritisnite gumb U/i. 
Prikazuje se ekran za odabir segmenata koje želite obrisati.
6
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da pomaknete 
okvir za odabir i pritisnite gumb 
4
.
Prikazuju se segmenti koje želite obrisati. 
Može se prikazati više segmenata.
Ponovno pritisnite gumb 4 da otkažete 
odabir.
Četverosmjerni upravljač (2) Pregledava/privremeno zaustavlja film.
Četverosmjerni upravljač (5) Pomiče za jedan okvir naprijed (u stanci).
Pritisnite i držite 
četverosmjerni upravljač (5).
Ubrzava pregled.
Četverosmjerni upravljač (4) Pomiče za jedan okvir natrag (u stanci).
Pritisnite i držite 
četverosmjerni upravljač (4).
Ubrzava pregled unatrag.
Stražnji e-birač (S)
Prilagođava glasnoću (6 razina).
Gumb M
Potvrđuje/otkazuje točku podjele.
Stop
Stop
MENU
OK
OK
OK
1 0 ' 0 0 "
1 0 ' 0 0 "
0 0 ' 0 0 "
0 0 ' 0 0 "
INFO
Select segments for deletion
Select segments for deletion
MENU
OK
1 0 ' 0 0 "
1 0 ' 0 0 "
0 0 ' 0 5 "
0 0 ' 0 5 "
K-30_OPM_CRO.book  Page 149  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM