Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
150
Funkcije snimanja
4
7
Pritisnite gumb 3. 
Ponovo se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 4. koraku.
8
Pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
9
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [Save as] (Spremi 
kao) i pritisnite gumb 4.
Film se dijeli na označenim točkama i 
neželjeni se segmenti brišu. Podijeljeni 
film sprema se u obliku odvojenih 
datoteka i ponovno se pojavljuje prikaz 
pojedinačnih snimki.
• Odaberite točke podjele kronološkom slijedom od početka filma. Kada 
otkazujete odabrane točke podjele, otkažite svaku od njih obrnutim slijedom 
(od kraja filma do početka). U drugoj vrsti redoslijed ane možete odabrati 
okvire kao točku podjele ili otkazati odabire točki podjele. Na primjer, ne 
možete odabrati okvire prije posljednjeg odabranog okvira kao točku podjele 
dok odabirete točku podjele.
• Ne možete podijeliti filmove koji imaju kratko vrijeme snimanja. 
MENU
OK
OK
OK
Saves divided movie
Saves divided movie
as separate files
as separate files
Cancel
Cancel
Save as
Save as
K-30_OPM_CRO.book  Page 150  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM