Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
152
Postavke snimanja
5
Određivanje formata datoteke
Postavite format datoteke, broj snimljenih piksela, stupanj kvalitete 
i prostor boje snimki.
1
Odaberite [Image Capture Settings] (Postavke snimanja) 
u izborniku [A Rec. Mode 1] (Opcija snimanja) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
Pojavljuje se ekran [Image Capture Settings] (Postavke snimanja).
2
Četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite [File Format] 
(Format datoteke), [JPEG 
Recorded Pixels] (JPEG Snimljeni 
pikseli), [JPEG Quality] (JPEG 
kvaliteta) ili [Color Space] (Prostor 
boje) i pritisnite i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
3
Četverosmjernim upravljačem (23) promijenite postavku 
i pritisnite gumb 4.
4
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Ponovno se pojavljuje ekran koji je bio prikazan prije odabira stavke 
izbornika. 
• Format datoteke, JPEG snimljeni pikseli i JPEG kvaliteta također se mogu 
postaviti na upravljačkoj ploči.
• Kad promijenite format datoteke, JPEG snimljene piksele i JPEG kvalitetu, 
na monitoru se pojavljuje broj snimki koje možete snimiti za tu postavku.
MENU
Image Capture Settings
Image Capture Settings
File Format
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
JPEG Quality
Color Space
Color Space
K-30_OPM_CRO.book  Page 152  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM