Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
153
Postavke snimanja
5
Možete zadati format snimke.
Određuje veličinu snimanja snimki kada je format datoteke postavljen na 
[JPEG].
Format datoteke
JPEG
Pravi snimke u JPEG formatu (zadana postavka).
Možete promijeniti postavke za [JPEG Recorded Pixels] (JPEG 
Snimljeni pikseli) i [JPEG Quality] (JPEG kvaliteta).
RAW
Snima snimke u formatu izlaza CMOS senzora spremljen bez obrade. 
RAW datoteke snimaju se u općem formatu DNG (Digital Negative) 
koji je projektirao Adobe Systems.
Efekti balansa bijelog, prilagođena snimka i prostor boje ne primjenjuju 
se na snimljene snimke, ali se spremaju kao stvarne izvorne 
informacije. Kada završite postupak razvijanja funkcijom [RAW 
Development] (RAW razvijanje) (str.218) ili priloženim softverom, 
možete kreirati JPEG snimke s ovim efektima.
RAW+
Pravi snimke u JPEG i RAW formatu. Kada dodijelite [One Push File 
Format] (Format datoteke jedinim pritiskom) gumbu V/Y, možete 
pritisnuti gumb da privremeno promijenite format datoteke i spremite 
snimku u oba formata datoteke. (str.181)
• Kada zadate digitalni filtar ili HDR snimanje, format datoteke fiksira se na 
[JPEG] i ne možete ga promijeniti. Da promijenite format datoteke, isključite 
ove funkcije.
• U Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR)) u opciji H snimke se 
spremaju u JPEG formatu neovisno o postavci [File Format] (Format 
datoteke).
JPEG snimljeni pikseli
Snimljeni pikseli
Pikseli
p
4928×3264 (zadana postavka)
E
4224×2816
a
3456×2304
f
2688×1792
K-30_OPM_CRO.book  Page 153  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM