Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
156
Postavke snimanja
5
*1 Toplina boje (K) prikazana gore je procijenjena. Ona ne znači točnu boju.
*2 CTE = pojačanje topline boje
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se ekran postavke balansa bijelog.
U pozadini se prikazuje posljednja snimljena snimka. 
2
Upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete 
balans bijelog.
Kada odaberete J, pritisnite 
četverosmjerni upravljač (3) i 
četverosmjernim upravljačem (45) 
odaberite D, N, W ili L.
Prijeđite na 6. korak ako ne trebate 
promijeniti parametre. 
Raspoložive radnje
3
Pritisnite gumb M. 
Pojavljuje se ekran za fino prilagođavanje.
K
Color 
Temperature 
(Toplina boje)
Upotrijebite da postavite vrijednost 
topline.
Balans bijelog fiksira se na F u opciji n ili H.
Gumb V/Y Primjenjuje digitalni pregled da pregleda pozadinsku 
snimku s primijenjenim efektom balansa bijelog (samo 
kada snimate s tražilom).
Gumb m
Sprema pozadinsku snimku (samo kada su raspoloživi 
podaci). 
Gumb M
Prikazuje ekran za fino prilagođavanje.
Opcija
Setting (Postavka)
Toplina boje 
*1
Cancel
Cancel
WB±
WB±
MENU
INFO
Auto White Balance
Auto White Balance
OK
OK
OK
Check
Check
K-30_OPM_CRO.book  Page 156  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM