Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
157
Postavke snimanja
5
4
Fino prilagodite balans bijelog. 
Raspoložive radnje
5
Pritisnite gumb 4. 
Ponovno se prikazuje ekran koji je bio prikazan u 2. koraku. 
6
Pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Možete ručno odabrati balans bijelog ovisno o izvoru svjetlosti kod 
snimanja. 
1
Odaberite K 2. koraku na str.156 i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (3).
Četverosmjerni 
upravljač (23)
Prilagođava nijansu boje između zelene (G) i 
ljubičaste (M).
Četverosmjerni 
upravljač (45)
Prilagođava nijansu boje između plave (B) i žute (A).
Gumb d
Vraća vrijednost prilagođavanja na zadanu postavku. 
Da postavite balans bijelog za opaljivanje bljeskalice, odaberite [Auto White 
Balance] (Automatski balans bijelog), [Unchanged] (Nepromijenjeno) ili [Flash] 
(Bljeskalica) u [10. WB When Using Flash] (WB kod uporabe bljeskalice) u 
izborniku [A Custom Setting 2] (Prilagođena postavka).
Ručno prilagođavanje balansa bijelog
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
±0
±0
G3
G3
A2
A2
Check
Check
K-30_OPM_CRO.book  Page 157  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM