Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
158
Postavke snimanja
5
2
Četverosmjernim upravljačem 
(45) odaberite od K1 do K3.
3
Pod svjetlom želite izmjeriti balans bijelog, odabrati bijelo 
područje kao subjekt.
Ili potpuno prikažite bijeli list papira u središtu monitora.
4
Pritisnite gumb okidača do kraja. 
Postavite opciju fokusa na to \ kada ne možete otpustiti zatvarač.
Prikazuje se ekran za odabir raspona mjerenja.
5
Četverosmjernim upravljačem (2345) pomaknite okvir u 
položaj koji želite mjeriti.
6
Pritisnite gumb 4.
Mjeri se balans bijelog i ponovno se prikazuje ekran koji je bio prikazan 
u 2. koraku.
Po potrebi prilagodite balans bijelog.
Pojavljuje se poruka [The operation could not be completed correctly] 
(Operacija se nije mogla ispravno završiti) kada mjerenje nije uspješno. 
Pritisnite gumb 4 da ponovo izmjerite balans bijelog.
7
Pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Možete kopirati postavke balansa bijelog snimljene slike i pohraniti je kao 
ručni balans bijelog.
Ako je snimka uistinu previše ili premalo eksponirana, balans bijelog možda 
neće biti pravilno namješten. U tom slučaju prvo namjestite ispravnu 
ekspoziciju, a zatim namjestite balans bijelog.
Spremanje postavki balansa bijelog snimljene slike
Cancel
Cancel
Adjust
Adjust
WB±
WB±
MENU
INFO
Manual White Balance
Manual White Balance
OK
OK
OK
SHUTTER
Check
Check
K-30_OPM_CRO.book  Page 158  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM