Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
159
Postavke snimanja
5
1
Pritisnite četverosmjerni upravljač (3) na prikazu pojedinačnih 
snimki u opciji snimanja. 
Pojavljuje se paleta za opciju pregleda. 
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite 
K
(Spremi kao ručni balans bijelog) i pritisnite gumb 4. 
Pojavljuje se ekran za potvrdu odabira. 
3
Okrenite prednji e-birač (R) da odaberete snimku. 
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite broj i pritisnite 
gumb 4. 
 Postavke balansa bijelog odabrane 
snimke spremaju se u ručni balans bijelog 
i aparat je spreman za snimanje. 
Postavka balansa bijelog je K. 
Samo postavke balansa bijelog snimaka snimljenih ovim aparatom mogu se 
kopirati. Međutim, ne možete odabrati sljedeće snimke.
• Slika iz višestruke ekspozicije
• Indeks
• Snimke snimljene iz filma
Save as Manual 2
Save as Manual 2
Save as Manual 3
Save as Manual 3
Save as Manual 1
Save as Manual 1
Saves this image's White
Saves this image's White
Balance settings as a custom
Balance settings as a custom
selection
selection
100-0001
100-0001
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 159  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM