Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
160
Postavke snimanja
5
Upotrijebite da odaberete vrijednost topline.
1
2
Prilagodite toplinu boje prednjim i 
stražnjim e-biračem. 
Možete postaviti vrijednost topline boje 
da bude u rasponu od 2500K do 10000K.
Stupnjevi topline boje razlikuju se ovisno o e-biraču. 
*1 Zadana postavka za jedinicu stupnja topline boje je u [Kelvin] (Kelvini). Možete 
promijeniti jedinice stupnja u [Mired] (Zapetljano) pod [12. Color Temperature 
Steps] (Stupnjevanje topline boje) u izborniku [A Custom Setting 2] (Prilagođena 
postavka). Međutim, vrijednosti se pretvaraju u Kelvine i prikazuju u njima. 
3
Pritisnite gumb 4.
Ponovno se pojavljuje ekran postavke balansa bijelog.
4
Pritisnite gumb 4. 
Aparat je spreman za snimanje. 
Prilagođavanje balansa bijelog s toplinom boje
E-birač
Kelvin
Zapetljano 
Prednji (R)
1 stupanj (100K)
1 stupanj (20M)
Stražnji (S)
10 stupnjeva (1.000 K) 5 stupnjeva (100M)
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
±0
±0
G3
G3
A2
A2
Check
Check
10000
K
10000
K
K-30_OPM_CRO.book  Page 160  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM