Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
161
Postavke snimanja
5
Ispravljanje snimki
Možete automatski promijeniti obilježja aparata i objektiva kada snimate.
Proširuje dinamički raspon i omogućuje širi raspon nijansi izraženih CMOS 
senzorom te smanjuje pojavljivanje previše eksponiranih područja.
1
Pritisnite gumb M u opciji pripravnosti.
Pojavljuje se upravljačka ploča.
2
Četverosmjernim upravljačem (2345) odaberite [Highlight 
Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) ili [Shadow 
Correction] (Ispravak pretamnih dijelova) i pritisnite gumb 4.
Pojavljuje se ekran [Highlight Correction] (Ispravak presvijetlih dijelova) 
ili [Shadow Correction] (Ispravak pretamnih dijelova).
3
Četverosmjernim upravljačem 
(45) promijenite postavke.
Za ispravak presvijetlih dijelova odaberite 
[Auto] (Automatska) (zadana postavka), 
[On] (Uključeno) ili [Off] (Isključeno). 
Za ispravak pretamnih dijelova odaberite 
[Auto] (Automatska) (zadana postavka), 
[Low] (Nisko), [Medium] (Srednje), [High] 
(Visoko) ili [Off] (Isključeno). 
Prilagođavanje svjetline
Highlight Correction
Highlight Correction
Auto
Auto
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
Shadow Correction
Shadow Correction
Auto
Auto
OK
OK
OK
Cancel
Cancel
MENU
K-30_OPM_CRO.book  Page 161  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM