Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
163
Postavke snimanja
5
1
Odaberite [HDR Capture] (HDR snimanje) u izborniku 
[A Rec. Mode 1] (Opcija snimanja) i pritisnite četverosmjerni 
upravljač (5). 
Pojavljuje se ekran [HDR Capture] (HDR snimanje).
2
Pritisnite četverosmjerni upravljač 
(5), četverosmjernim upravljačem 
(23) odaberite postavku i pritisnite 
gumb 4.
3
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Auto Align] 
(Automatsko poravnanje) i upotrijebite četverosmjerni 
upravljač (45) da odaberete O ili P.
4
Četverosmjernim upravljačem (23) odaberite [Exposure 
Bracket Value] (Vrijednost dodatne ekspozicije) i pritisnite 
četverosmjerni upravljač (5).
5
Četverosmjernim upravljačem (23) postavite raspon u kojem 
želite promijeniti ekspoziciju i pritisnite gumb 4. 
Odaberite između ±1 EV, ±2 EV (zadana postavka) ili ±3 EV. 
6
Pritisnite dvaput gumb 3. 
Aparat je spreman za snimanje serija snimki.
O
Primjenjuje automatsko poravnanje. Uključuje smanjenje trešnje u 
skladu s postavkom [Shake Reduction] (Smanjenje trešnje) (zadana 
postavka).
P
Ne primjenjuje automatsko poravnanje. Isključuje smanjenje trešnje.
HDR Capture
HDR Capture
HDR Capture
HDR Capture
Auto Align
Auto Align
Exposure Bracket Value
Exposure Bracket Value
Cancel
Cancel
MENU
OK
OK
OK
K-30_OPM_CRO.book  Page 163  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM